Dagmara Gumkowska

Specjalista ds. współpracy międzynarodowej i impresariatu w Teatrze Śląskim
Dagmara Gumkowska - Kuratorka programowa Międzynarodowego Festiwalu OPEN THE DOOR organizowanego przez Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach; specjalista ds. współpracy międzynarodowej i impresariatu w Teatrze Śląskim w Katowicach (od czerwca 2017 r.).
Promotorka i kuratorka teatralna, menadżer kultury, posiada bogate doświadczenie związane z organizowaniem rozmaitych projektów o charakterze artystycznym i edukacyjnym: spektakli teatralnych, festiwali, koncertów, warsztatów teatralnych oraz z działalnością promocyjną, fundraisingiem i współpracą z mediami. Laureatka Złotej Maski w kategorii Nagroda Specjalna za autorską koncepcję artystyczną projektu „HartOFFanie Teatrem" oraz kształtowanie programu artystycznego Międzynarodowego Festiwalu „Teatromania" w Bytomiu.
Absolwentka Kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego (indywidualny tok studiów obejmujący program dwóch specjalizacji: filmoznawczej i teatrologicznej), Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Międzynarodowa Szkoła Dziennikarstwa) oraz Podyplomowych Studiów z Zarządzania w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej (wspólny projekt Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach).
Przez wiele lat dyrektorka artystyczna Międzynarodowego Festiwalu TEATROMANIA (do 2016 r.), kierownik działu impresaryjnego oraz główny specjalista ds. realizacji projektów kulturalnych w Bytomskim Centrum Kultury. Autorka i koordynatorka projektu HartOFFanie Teatrem – cyklu prezentacji spektakli niezależnych zespołów teatralnych realizowanego w latach 2003 – 2016. Autorka i kuratorka projektu Sztuka/Poznanie/Działanie (Art/Knowing/Action) finansowanego z funduszy EOG (EEA Grants) realizowanego w latach 2014-2016. Koordynatorka pilotażowego roku Polskiej Sieci Tańca 2017/2018. Członek Rady Artystycznej Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie (od edycji 2018 r.).

Książka tygodnia

Pokusa przebaczenia
Oficyna Literacka Noir Sur Blanc
Donna Leon

Trailer tygodnia