Daria Kopiec

Reżyserka filmowa i teatralna, realizatorka teledysków.
Urodzona w 1983 roku. W 2003 roku ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni - Orłowo. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi na Wydziale Operatorskim, specjalizacja: Animacja i Filmowe Efekty Specjalne. Obecnie jest studentką Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie. Od listopada 2006r. do marca 2007r. odbywała staż w École Nationale Supérieure des Arts Visuels – La Cambre w Brukseli. Od 2010 roku członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Także w 2010 roku została laureatką stypendium naukowego dla członków Koła Młodych Stowarzyszenia Filmowców. Otrzymała stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Łodzi (2013) oraz stypendium twórcze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014).

Książka tygodnia

Trailer tygodnia

Film balkonowy
Paweł Łoziński
Czy każdy może być bohaterem filmu? C...