Dominik Nowak

Aktor, reżyser, dyrektor teatru.
Od stycznia 2016 roku pełni funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku. Urodzony w 1980 roku, absolwent PWST w Krakowie. Jest współzałożycielem Teatru Nowego w Krakowie, twórcą licznych projektów teatralnych. Pisze dramaty i scenariusze filmowe, odebrał kilka nagród za działalność artystyczną i organizacyjną. Najlepiej czuje się w repertuarze komediowym oraz grotesce.

Książka tygodnia

Tragedie I: Eurypides
Towarzystwo Naukowe KUL
Eurypides

Trailer tygodnia

Dziadek do orzechów
Jurij Grigorowicz
W wielu krajach nie ma Bożego Narodze...