Dorota Buchwald

Teatrolog, dokumentalista. Od 1 stycznia 2013 r. dyrektor Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego
Teatrolog, absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie (1985). Od początku pracy zawodowej zajmuje się teorią i praktyką dokumentowania teatru. Od 1997 roku kieruje Pracownią Dokumentacji Teatru (a także największego archiwum współczesnego teatru), która do 2003 roku działała przy Związku Artystów Scen Polskich, a obecnie jest częścią Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.
Od 1995 roku redaktor miesięcznika "Dialog". Autorka artykułów opublikowanych przez Teatr, Pamiętnik Teatralny, Notatnik Teatralny i Dialog, uczestniczka konferencji naukowych poświęconych internetowym systemom informacji naukowej i problemom dokumentacji teatralnej.

rk
Źródło: IT

Książka tygodnia

Trailer tygodnia

Film balkonowy
Paweł Łoziński
Czy każdy może być bohaterem filmu? C...