Helmut Kajzar

Dramaturg, reżyser teatralny, teoretyk teatru.
Urodził się 18 sierpnia 1941 r. w Bielsku-Białej, zmarł 21 sierpnia 1982 r. we Wrocławiu.
Twórca koncepcji "teatru metacodziennego" (lub "metacodzienności"). Reżyser wielu sztuk Tadeusza Różewicza.
Studiował filozofię, a następnie filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie zadebiutował jako aktor w przedstawieniu Król Edyp studenckiego "Teatru 38". Po ukończeniu studiów w 1965 r. dostał się do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Jego pracami dyplomowymi były sztuki „Boleslaw Śmiały” S. Wyspiańskiego (1969 r. w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu, oprawa plastyczna Józefa Szajny) oraz Śmieszny staruszek Tadeusza Różewicza (Teatr Polski we Wrocławiu). W 1971 r. został członkiem Związku Literatów Polskich, pracował jako reżyser Teatru Współczesnego we Wrocławiu, w którym wystawiał sztuki Różewicza, oraz Teatru Polskiego Radia. Był wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi oraz szkół filmowych w Berlinie Wschodnim i Sztokholmie.
Za granicą organizował przedstawienia polskich sztuk teatralnych: Tadeusza Różewicza „Akt przerywany” (Getynga, 1972), „Stara kobieta wysiaduje” (Tybinga, 1974), „Śmieszny staruszek” (Londyn, 1977), Sławomira Mrożka „Policja” (Tybinga 1975). Mąż aktorki teatralnej Jolanty Lothe.
Zmarł we Wrocławiu, został pochowany na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie.

Książka tygodnia

Teatr bliskiego kontaktu
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Katarzyna Kalinowska, Katarzyna Kułakowska, Emilia Zimnica-Kuzioła, Ewelina Wejbert-Wąsiewicz

Trailer tygodnia