Jan Ciechowicz

Teatrolog i literaturoznawca. Profesor nauk humanistycznych.
Urodził się 24 czerwca 1949 w Koluszkach k. Łodzi. Zmarł 16 września 2017 w Gdyni.
Kierownik Katedry Kultury i Sztuki UG, autor m.in. książek "Dom opowieści. Ze studiów nad Teatrem Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka", "Sam na scenie. Teatr jednoosobowy w Polsce".

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia