Jan Kulma

Reżyser teatralny, filmowy i telewizyjny, muzyk, żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, współzałożyciel Warszawskiej Opery Kameralnej.
Miał 94 lata. 
Urodził się 13 grudnia 1924 r. W pierwszych miesiącach okupacji zdiagnozowano u niego gruźlicę płuc i kręgosłupa. Okres ten spędził w łóżku, czytając książki filozoficzne. "Zrozumiałem wtedy, że trzeba się wypowiadać prostymi słowami. Że prawda nie lubi napuszonego języka i nie lubi bełkotliwych dywagacji, które często kryją nieuctwo pod nadętym słownictwem" – wspominał po latach.

Jak przypomina WOK, "po powrocie do szkoły Jan Kulma włączył się do konspiracyjnego harcerstwa i do +podziemnej podchorążówki+". "Przysięgę wojskową złożył w kwietniu 1941 roku +w normalnym podziemiu, w wojsku podległym Rządowi w Londynie+. Od tego roku pracował przez kilka godzin w tygodniu jako pomocnik stelmacha na Woli (umożliwiło to uzyskanie oficjalnego dokumentu o zatrudnieniu)" - czytamy w komunikacie.

W konspiracji Jan Kulma był m.in. jednym z łączników, przenoszących przesyłki do placówki Delegatury Rządu na Kraj o kryptonimie "Zachód" albo "Kopalnia" w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach.

Książka tygodnia

Trening fizyczny aktora. Od działań indywidualnych do zespołu
Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT
Rodowicz Tomasz, Jabłońska Małgorzata, Toneva Elina

Trailer tygodnia