Jerzy Woźniak

Aktor
Urodził się 4 sierpnia 1939 w Łodzi. Zmarł 28 stycznia 2014 w Kaliszu.
Operator, reżyser i realizator telewizyjny, reżyser teatralny, pedagog. W latach 1961-62 operator w Studio Małych Form Filmowych "Se-Ma -For". W latach 1962-1998 był pracownikiem TVP, początkowo operatorem, realizatorem i reżyserem w łódzkim ośrodku TVP, w latach 1979-89 kierownikiem jego Działu Realizacji, w latach 1994-98 dyrektorem naczelnym Ośrodka. W roku 1998 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura Oddziałów Terenowych ds. Programowych TVP, w ramach której opracował projekt Telewizji Regionalnej (3 Program TVP).
Od 1962 wykładowca PWSFTviT w Łodzi, początkowo asystent prof. Jerzego Bossaka, od roku 1964 samodzielny wykładowca przedmiotu "Realizacja telewizyjna", od roku 1991 profesor zwyczajny uczelni. W latach 1987-93 i 1999-2002 dziekan Wydziału Operatorskiego, w latach 1993-94 prorektor ds. współpracy z zagranicą, w latach 2002-08 rektor uczelni. Inicjator organizowanego w latach 1993-2011 przez uczelnię Międzynarodowego Festiwalu Szkół Filmowych i Telewizyjnych "Mediaschool".
Współpracował też z uczelniami filmowymi w Jugosławii, Chorwacji i Francji.
Jako reżyser teatralny współpracował m.in. z Teatrem Wielkim w Łodzi.
Autor artykułów nt. telewizji publikowanych w piśmie "Folia Filmologica", stały felietonista miesięcznika "TvSat Magazyn".

Oprac. Edyta Kosik
Źródło:
FilmPolski.pl

Książka tygodnia

Alef
Państwowy Instytut Wydawniczy
Jorge Luis Borges

Trailer tygodnia