Marek Edelman

Polityk i działacz społeczny pochodzenia żydowskiego
Lekarz kardiolog, jeden z przywódców powstania w getcie warszawskim, ps. „Marek”.
Doktor nauk medycznych. Kawaler Orderu Orła Białego.
Urodził się 1 stycznia 1919 w Homlu na Białorusi.
Zmarł 2 października 2009 w Warszawie.
W czasie okupacji niemieckiej Edelman zaangażował się w działalność Żydowskiej Organizacji Bojowej, był jednym z jej założycieli.
W 1943 r. podczas Powstania w Getcie Warszawskim , po samobójstwie Mordechaja Anielewicza, został ostatnim przywódcą bojowników ŻOB podczas walk.
Po wojnie Edelman nie wyjechał z Polski, w 1946 na stałe zamieszkał w Łodzi, został kardiologiem. Razem z prof. Janem Mollem - pionierem leczenia zawałów serca w Polsce - opracował metodę przeprowadzania operacji kardiologicznych w stanie rozległego zawału.
W 1968 roku podczas antysemickiej nagonki Marek Edelman został zwolniony z pracy w szpitalu wojskowym. W tym samym roku z powodów politycznych nie przyjęto jego pracy habilitacyjnej.
W grudniu 1981 roku został internowany. Wypuszczono go po paru dniach, po interwencji intelektualistów z Zachodu.
Do 1989 roku Edelman uczestniczył w podziemnym ruchu solidarnościowym, przewodniczył Komisji ds. Mniejszości Narodowych przy Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie, brał też udział w obradach Okrągłego Stołu.
W latach 1989-93 był posłem na Sejm, działał w Unii Demokratycznej i Unii Wolności.
Żonaty z Aliną Margolis-Edelman (od 1945 do 2008)
Dzieci - Aleksander Edelman, Anna Edelman.
Pochowany na Cmentarzu Żydowskim w Warszawie.

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...