Marta Cebera

Doktor nauk o sztuce
Absolwentka Filologicznych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim (2019).
Stopień naukowy doktora uzyskała na podstawie rozprawy „Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej:, pisanej pod opieką prof. UG, dr hab. Małgorzaty Jarmułowicz. Od 2019 roku pracuje jako adiunkt na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, w Zakładzie Dramatu, Teatru i Widowisk.
Autorka artykułów w czasopismach naukowych i tomach pokonferencyjnych. Publikowała w takich czasopismach, jak: „Teatr”, „Zarządzanie w kulturze”, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski”, „EKRANy”, „Fragile”, „Gdyńskie Zeszyty Filmowe SCRIPT”, „Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu”.

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...