Radek Stępień

Reżyser teatralny, dramaturg
Urodził się w 1993 roku.
Studiował wiedzę o teatrze i filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz reżyserię dramatu na Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie.
Zadebiutował Panną Julią w Teatrze Ludowym w Krakowie, za którą otrzymał nagrodę ZAIKS na Forum Młodej Reżyserii 2018.
Laureat Nagrody im. Leona Schillera 2019.

Książka tygodnia

Utalentowani jak Nardelli
Sekcja Krytyków Teatralnych ZASP
red.: Anita Nowak, Krystyna Piaseczna, Piotr Rudzki

Trailer tygodnia