Zbigniew Oksza

Aktor.
Urodził się 18 sierpnia 1902 w Brodach, zmarł 1 sierpnia 1988 w Warszawie.
W latach 1946-47 kierownik artystyczny Teatru Objazdowego Województwa Śląsko-Dąbrowskiego. Następnie występował w teatrach: Powszechnym w Łodzi (1948-50), Dramatycznych w Szczecinie (1951-53), Ziemi Rzeszowskiej (1954-55), im. Osterwy w Lublinie (1955-56), im. Bogusławskiego w Kaliszu (1956-57). W latach 60-tych aktor teatrów warszawskich: Powszechnego, Współczesnego, Narodowego.

rk
Źródło: Filmpolski

Książka tygodnia

Alef
Państwowy Instytut Wydawniczy
Jorge Luis Borges

Trailer tygodnia