Słowo na dziś

Teatr ludowy

(fr. théâtre populaire, ang. popular theatre, niem. Volkstheater, hiszp. teatro popular, ros. meamp нapoдньlй)


Często używane pojęcie teatru ludowego jest raczej kategorią socjologiczną niż estetyczną. Socjologia określa jako ludową sztukę tworzoną przez twórców-amatorów wywodzących się z ludu. W odniesieniu do teatru pojawia się dwuznaczność: czy chodzi o teatr tworzony w środowiskach ludowych, czy o teatr przeznaczony dla takich środowisk? Zresztą- jak zapytywał B. Brecht- czy dzisiaj lud zachował jeszcze swoją ludowość?


ak
Źródło: Słownik terminów teatralnych

Książka tygodnia

Aktorki. Odkrycia
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia