Słowo na dziś

Dramat lingwistyczny

Odmiana dramatu, którego podstawowym przedmiotem jest natura języka. D.l. pisał Miron Białoszewski dla swojego Teatru Osobnego, m.in. „Imiesłów", określany przez autora jako „gramat", w którego spisie osób widnieją trzy Imiesłowy: Imiesłów jako Wchodząc, Imiesłów jako Wychodząc i Imiesłów jako Co Robiąc.

Książka tygodnia

Przestrzenie muzyczne w polskim teatrze współczesnym
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Magdalena Figzał

Trailer tygodnia