Trailery - 10 politycznych piosenekreżyser:
Michał Zadara
teatr:
Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Książka tygodnia

Historia męskości
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia