Wątki - 1. Teatralny Zdrój - Horyniec-Zdrój

Książka tygodnia

Przestrzenie muzyczne w polskim teatrze współczesnym
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Magdalena Figzał

Trailer tygodnia