Wątki - 11. Festiwal Filmów Rosyjskich - Sputnik pod Krakowem

Książka tygodnia

Teatr lalek w dawnej Polsce
Fundacja Akademii Teatralnej i Akademia Teatralna
Marek Waszkiel

Trailer tygodnia