Wątki - Festiwal 40-lecia - Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice"

Książka tygodnia

Wybór poezji
Wydawnictwo Ossolineum
Zbigniew Herbert

Trailer tygodnia

Wiele demonów
Jacek Gomb