Wątki - II Ogólnopolski Konkurs Studentów Dyrygentury im. Adama Kopycińskiego

Książka tygodnia

Polish Theatre after the Fall of Communism
Cambridge Scholars Publishing
Olga Śmiechowicz

Trailer tygodnia