Wątki - II Ogólnopolski Konkurs Studentów Dyrygentury im. Adama Kopycińskiego

Książka tygodnia

Przestrzenie muzyczne w polskim teatrze współczesnym
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Magdalena Figzał

Trailer tygodnia