Wątki - Konkurs o Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego Moskala

Książka tygodnia

Teatr lalek w dawnej Polsce
Fundacja Akademii Teatralnej i Akademia Teatralna
Marek Waszkiel

Trailer tygodnia