Wątki - Rok Kultury Węgierskiej w Polsce 2016/2017

Książka tygodnia

Przestrzenie muzyczne w polskim teatrze współczesnym
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Magdalena Figzał

Trailer tygodnia