Teatr Terminus A Quo w Nowej Soli


opis:
Teatralna Witryna Miesiąca, marzec 2013

Teatr Terminus A Quo działa na scenie alternatywnej już 37 lat. Jak dowiadujemy się z Aktualności w internetowej witrynie TAQ niedawno, podczas ferii zimowych, świętował kolejny jubileusz swojego istnienia. Ferie były też czasem kolejnych organizowanych u „Terminusów” warsztatów teatralnych oraz prezentacji własnych realizacji scenicznych.

Historia alternatywnego Teatru TAQ, założonego i prowadzonego do dziś przez Edwarda Gramonta – reżysera wszystkich spektakli i autora większości z nich, sięga roku 1976. Dziejom sceny ani też jej twórcom nie poświęcono niestety w teatralnej witrynie osobnego miejsca. Dociekliwi czytelnicy doszukają się jednak garści informacji na ten temat śledząc obszerne opisy w zakładce Spektakle. W tym właśnie miejscu zgromadzono najobszerniejszą dokumentację realizacji scenicznych Teatru TAQ, dotyczącą całego dorobku grupy. Znajdziemy tu zarówno tytuły będące aktualnie na afiszu, jak i te, które przeszły już do historii nowosolskiej sceny. Długą listę przedstawień pogrupowano w osobnych zakładkach : Spektakle Sceniczne, Plenerowe, Monodramy i Przedstawienia Archiwalne.

Podzakładki poświęcone każdemu ze spektakli składają się z trzech zasadniczych części: O Spektaklu (zawierającej zazwyczaj obszerny opis samego przedstawienia i jego treści), Kronika i Geneza. Kronika podaje, którą z kolei był premierą, informuje o czasie i miejscu ważniejszych prezentacji sztuki, ostatnim i ewentualnie planowanym najbliższym jej wystawieniu. Zawiera także aktualne obsady aktorskie spektakli oraz pierwszy skład zespołu , w sytuacji, gdy uległ on zmianie. A nie jest to w TAQ praktyką rzadką, gdyż Teatr ma w repertuarze tytuły grane przez długie lata, co pociąga za sobą często modyfikację ich obsady. Tak było na przykład ze „Skowytem” (pierwotny tytuł – „Ameryka”), pierwszym głośnym spektaklem grupy, którego premiera miała miejsce w 1977 roku, zaś w roku 2011 zdobył on Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Studenckich i Niszowych „Epizod” w Krakowie, w kategorii spektakli teatrów tworzonych przez nestorów teatralnego ruchu studenckiego.
Ciekawe informacje o przedstawieniach znajdziemy pod hasłem Geneza, gdzie oprócz daty i miejsca premiery, okoliczności powstania podano, jakie teksty złożyły się na scenariusz sztuki. W zakładce Spektakle można również znaleźć wykaz nagród zdobytych przez poszczególne realizacje Teatru TAQ, jest tu też miejsce na Recenzje ze spektakli, niestety zazwyczaj pozostaje ono puste.

Najlepszym uzupełnieniem wszelkich opisów pozostaje galeria świetnych fotografii, wiele mówiących o niezwykłej aurze przedstawień nowosolskiej sceny. Przegląd zdjęć wyświetla się u góry strony przez cały czas jej przeglądania.

Kolejną po Aktualnościach, Spektaklach i Danych kontaktowych zakładką w witrynie Teatru Edwarda Gramonta jest Festiwal STO, czyli Spotkanie Teatru Otwartego , którego Teatr jest gospodarzem już po raz dwudziesty.

Intrygująca internetowa witryna TAQ może być „punktem wyjścia” do dalszych poszukiwań informacji na temat tej ciekawej grupy, albo zachętą do rozpoczęcia frapującej teatralnej podróży , do której być może według zamysłu jej pomysłodawcy, ma zachęcać już sama nazwa nowosolskiej sceny.

Joanna Feikisz
Joanna Feikisz

Książka tygodnia

Utalentowani jak Nardelli
Sekcja Krytyków Teatralnych ZASP
red.: Anita Nowak, Krystyna Piaseczna, Piotr Rudzki

Trailer tygodnia