Premiera w Arce

"Moralność Pani Dulskiej" - reż. Dariusz Taraszkiewicz - Teatr Arka we Wrocławiu

W poniedziałek 9 września o godz. 11 w Teatrze Arka odbędzie się premiera sztuki "Moralność pani Dulskiej 2 ".

Reżyser spektaklu Dariusz Taraszkiewicz odczytał komedię Zapolskiej na nowo, poprzez pryzmat współczesnych uprzedzeń. I mu wyszło, że dzisiaj, po ponad setce lat od tamtej premiery mamy do czynienia z dulszczyzną do kwadratu. Rozpisał także na nowo stare, dobrze widzom teatralnym znane role: np. Lokatorka jest inspirowana postacią posłanki Anny Grodzkiej.

Po tym spektaklu odbędzie się debata publiczna:

"Niepełnosprawni jako twórcy i odbiorcy kultury, aktywni uczestnicy życia publicznego" ,

z udziałem znakomitych panelistów. Ze względu na rangę tego wydarzenia artystyczno-społecznego odbędzie się ono w Teatrze Kameralnym we Wrocławiu, przy ul. Świdnickiej 28. Odnotowanie tego wydarzenia stanowiłoby wielkie wsparcie dla misji społecznej naszego teatru. Teatr ARKA jest laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej: w ten sposób Parlament Europejski uhonorował niezwykłą działalność ARKI w dziedzinie artystycznej i społecznej..

Oto szczegółowy program:

11.00-12.00 - spektakl "Moralność pani Dulskiej 2 "

12.00-12.15 - przerwa

12.20-13.20 - debata publiczna dotycząca aktywizacji poprzez sztukę osób niepełnosprawnych oraz ich udziału w życiu społeczno-kulturalnym.

Debatę poprowadzi Dariusz Taraszkiewicz - reżyser spektaklu

Uczestnicy debaty:

Jarosław Duda - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Prezes Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, socjolog;

Janina Turicka -Pełnomocnik Prezydenta Wałbrzycha ds. Osób Niepełnosprawnych

Jerzy Karmiński - Prezes Stowarzyszenia "Motyl" na Rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Małgorzata Karmińska -Wiceprezes Stowarzyszenia "Motyl" na Rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Lilla Kogut - Specjalista Poradnictwa Pedagogiczno-Psychologicznego, Konsultant w Publicznym Zespole Szkół Integracyjnych w Kłodzku

Dr Iwona Mróz - Adiunkt w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego, Konsultant Naukowy w Teatrze "Arka" (współpraca przy spektaklu "Bal u Hawkinga")

Dr n. med. Zofia Warzyńska-Bartczak -Kierownik Literacki Teatru "Arka", terapeuta

Paweł Parus - Prezes Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Kibiców WKS Śląsk Wrocław

Mikołaj Woubishet - aktor Teatru Capitol

Zarówno wyreżyserowany przez Dariusza Taraszkiewicza spektakl "Moralność pani Dulskiej 2 " i samo przygotowanie premiery przy udziale osób niepełnosprawnych, jak i debata -wpisane są w projekt "Nie jesteśmy gorsi - sztuka osób niepełnosprawnych". Klamrą zamykającą całość projektu są warsztaty prowadzone przez aktorów Teatru Arka przy udziale osób niepełnosprawnych i na rzecz osób niepełnosprawnych z całego Dolnego Śląska.

Ten, współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego projekt, stanowi głos, jaki w publicznej dyskusji zabierają członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru "Arka" oraz członkowie zespołu Teatru "Arka". Ów głos dotyczy jakże ważnej kwestii, jaką jest miejsce osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Jest to pytanie o to, czy przestrzegane są ich prawa, czy są oni traktowani przez pozostałych członków grupy na tych samych zasadach, co pozostali. Jest to pytanie o to, czy społeczne stereotypy wciąż funkcjonują, czy wciąż istnieje problem napiętnowania tych, którzy są inni, czy niepełnosprawność nadal łączy się ze stygmatyzacją i wykluczeniem społecznym.

Wybór dramatu, jakim jest tragifarsa Gabrieli Zapolskiej -"Moralność pani Dulskiej", nie jest przypadkowy. To powrót do tych problemów, które były aktualne ponad sto lat temu i zdają się być aktualne i teraz. Te kwestie, to podwójna moralność, zakłamanie, hipokryzja, uleganie społecznym stereotypom.

Stawiane przez artystów "Arki" pytania brzmią tym głośniej, że sam Teatr "Arka" jest przykładem zjawiska odwrotnego stygmatyzacji. Jest to bowiem jedyny w Polsce zawodowy teatr repertuarowy, w którym - na równych prawach występują zawodowi aktorzy, będący osobami pełnosprawnymi, jak i osoby niepełnosprawne intelektualnie - również będące aktorami.

Tym samym Teatr "Arka" wprowadza w życie zapis Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 26 lipca 2012 r. W artykule 30 ust. 2 widnieje zapis, że "Państwa podejmą odpowiednie środki w celu zapewnienia, że osoby niepełnosprawne będą miały możliwości rozwoju i wykorzystywania potencjału twórczego, artystycznego i intelektualnego, nie tylko dla własnej korzyści, ale także dla wzbogacenia społeczeństwa".

Karta Osób Niepełnosprawnych, uchwalona przez Sejm RP 1 sierpnia 1997 r.. (M.P. z 13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475) w punkcie 10 stanowi, że osoby niepełnosprawne mają prawo do "Pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb".

Podpisujemy się pod tym zapisem. Czy Państwo również?

Sezon teatralny 2013/2014 -zaczynamy od "Moralności..." a w przygotowaniu:

1. "Statek szaleńców" wg Hieronima Boscha opowieść sceniczna o odszczepieńcach wrzuconych na statek i szczęśliwym bez nich społeczeństwie na lądzie;

2. "Król Maciuś Pierwszy" wg Janusza Korczaka - nie tylko dla dzieci 3. "Matki" - inspirowane "Czarną Księgą Kobiet ONZ"

(-)
Materiał Teatru
6 września 2013

Książka tygodnia

Ze szczytów Alp…Dramat i teatr szwajcarski w XX i XXI wieku
Wydawnictwo Uniwerystetu Łódzkiego
Karolina Sidowska, Monika Wąsik

Trailer tygodnia

Kto ukradł jutro?
Olga Ptak
Dlaczego wydałam tę książkę? Bo do ...