Notice: Undefined index: bigTop in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 46
Notice: Undefined index: banner3 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 79  

Czechowski dyrektorem na kolejne 5 lat

Jednym z najważniejszych zamierzeń jest modernizacja teatru

Czechowski dyrektorem na kolejne 5 lat Robert Czechowski przez kolejne pięć lat będzie dyrektorem Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Taką decyzję podjął Zarząd Województwa Lubuskiego. Dyrektor dostał szansę kontynuowania planów rozwoju jednostki. Rozmowa z marszałek Elżbietą Anną Polak dotyczyła możliwości ich realizacji oraz wsparcia samorządu dla jednostki.

Zadanie realizowane będzie we współpracy z władzami Miasta Zielona Góra. Projekt dotyczy prac nad porządkowaniem i rewitalizacją kwartału między ul. Pieniężnego, a Kupiecką oraz al. Niepodległości i Pl. Matejki. Zakres inwestycji obejmuje też powstanie sceny letniej z odpowiednim zapleczem technicznym, sceny lakowej dla dzieci i młodzieży oraz muzeum – ekspozycji lalek.

Projekt ten ma na celu poszerzenie oferty programowej teatru oraz zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania.

Koszt całkowity projektu: 11.242.200 zł brutto, w tym: 3.473.200 zł wkład własny budżetu woj. lubuskiego, pozostała część 7.769.000 zł środki pochodzące z RPO.

- 30.11.2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO, Oś priorytetowa 4. Środowisko i Kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

- został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej.

Został wyłoniony wykonawca na wykonanie dokumentacji i 29.12.2016 r. została podpisana umowa.
Termin wykonania dokumentacji 03.2017r.
- do 31 grudnia 2018 r.- przewidywany termin realizacji projektu

Projekt był jednym z 15 rekomendowanych przez zarząd województwa do wpisania do kontraktu terytorialnego. Jako jeden z sześciu otrzymał pozytywną opinię Ministerstwa Kultury i ma szansę na realizację. Ostateczną decyzję podejmie Ministerstwo Rozwoju.

W spotkaniu dyrektora Czechowskiego z marszałek Polak udział wzięli też senator Waldemar Sługocki i posłanka Krystyna Sibińska.

___

Robert Czechowski kieruje teatrem w Zielonej Górze od dziesięciu lat. Absolwent Wydziału Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie i Wydziału Aktorskiego PWST we Wrocławiu. Studiował na Wydziale Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Wykładowca Wydziału Lalkarskiego i Aktorskiego PWST we Wrocławiu. Współtworzył z Jackiem Głombem scenę w Legnicy, słynącą ze spektakli o wydźwięku społecznym i politycznym. Założyciel Teatru Osobowego we Wrocławiu, gdzie zrealizował między innymi "Biesiadę" według Gombrowicza, wielokrotnie nagradzaną na festiwalach teatralnych. Teatr Osobowy we współpracy z The Small Form Theater w Londynie zrealizował „Monsieur Chopin, ktoś Pana uwielbia", Wesele Stanisława Wyspiańskiego, Wokół Balladyny – spektakle te miały premiery w Londynie. Przez ostatnie sześć sezonów był dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu.

Marzena Toczek
www.lubuskie.pl
7 kwietnia 2017
Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92
Notice: Undefined index: banner4 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 121 Notice: Undefined index: banner5 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 124

Książka tygodnia

Teatr bliskiego kontaktu
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Katarzyna Kalinowska, Katarzyna Kułakowska, Emilia Zimnica-Kuzioła, Ewelina Wejbert-Wąsiewicz

Trailer tygodnia