Notice: Undefined index: bigTop in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 46
Notice: Undefined index: banner3 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 79  

Zaskarżyli zakaz grania "Mamatango"

Teatr im. Modrzejewskiej w Legnicy

Na wniosek Anny McCracken legnicki Sąd Okręgowy 19 lipca br. wydał postanowienie "w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia" zakazując legnickiemu teatrowi grania spektaklu "Mamatango". W czwartek 29 lipca Teatr Modrzejewskiej złożył do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zażalenie w tej sprawie wnosząc o jego uchylenie

Spór dotyczy spektaklu, który swoją premierę na legnickiej Scenie na Piekarach miał 14 lutego br. Zdaniem reżyserki Anny McCracken, która - wbrew umowie zawartej z teatrem - nie zgodziła się na wniesienie poprawek do sztuki przed jej premierą i ostatecznie porzuciła pracę nad jej dokończeniem, żądając usunięcia jej nazwiska z wykazu twórców tej realizacji, dalsza eksploatacja spektaklu "Mamatango" narusza jej prawa autorskie.

Powołując się na zawartą z reżyserką umowę o dzieło teatr nie podziela tego stanowiska i wystawia spektakl jako produkcję zespołową, której zasadniczym scenariuszowym elementem konstrukcyjnym są rozmowy, które w grudniu ub. roku legnickie aktorki przeprowadziły z mieszkankami Legnicy. Zespołowy i bez udziału reżyserki charakter miały też końcowe prace nad przygotowaniem przedstawienia do premiery.

Od kilku miesięcy Anna McCracken zapowiada wniesienie sądowego pozwu o naruszenie jej praw autorskich do tego spektaklu. W związku z tym wystąpiła do legnickiego sądu o "zabezpieczenie jej przyszłego powództwa" w tej sprawie, domagając się zakazania teatrowi wystawiania spektaklu "Mamatango". 19 lipca legnicki sąd wydał takie postanowienie wyznaczając wnioskodawczyni dwutygodniowy termin na złożenie powództwa o ochronę osobistych i majątkowych praw do spektaklu.

W czwartek 29 lipca Teatr Modrzejewskiej złożył zażalenie na to postanowienie do sądu wyższej instancji wnioskując o jego uchylenie zarzucając postanowieniu z 19 lipca "błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia, polegający na błednym uznaniu, że dla zabezpieczenia praw osobistych i majątkowych powódki do utworu pt. "Mamatango" koniecznym jest zakazanie teatrowi im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy wystawiania spektaklu w ramach repertuaru ()".

W związku z powyższym dyrektor Teatru Modrzejewskiej w Legnicy Jacek Głomb wydał oświadczenie, które przytaczamy w całości: " Legnicki Sąd Okręgowy wydał 19 lipca br. "postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia". Na wniosek Anny McCracken zakazał legnickiemu teatrowi grania spektaklu "Mamatango" do czasu rozstrzygnięcia przez sąd sporu dotyczącego praw autorskich do tego przedstawienia". Jest praktyką sądów, często pochopną, że na tym etapie sporów sądowych udzielają takiego zabezpieczenia. Nie zgadzamy się z tym postanowieniem, zaskarżamy go w dniu 29 lipca, a treść zaskarżenia podamy do wiadomości opinii publicznej".

Pełna treść zażalenia wraz z uzasadnieniem opublikowana jest w Legnickim Serwisie Teatralnym @KT (www.gazeta.teatr.legnica.pl).

Grzegorz Żurawiński
Materiały nadesłane
31 lipca 2010
Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92
Notice: Undefined index: banner4 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 121 Notice: Undefined index: banner5 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 124

Książka tygodnia

Utalentowani jak Nardelli
Sekcja Krytyków Teatralnych ZASP
red.: Anita Nowak, Krystyna Piaseczna, Piotr Rudzki

Trailer tygodnia