Władysław Woźnik

Aktor, reżyser, dyrektor teatru.
Urodził się 4 kwietnia 1901 w Krakowie, zmarł 17 grudnia 1959 w Krakowie.
Po ukończeniu gimnazjum zaczął występować w 1919 jako chórzysta w krakowskim Teatrze Powszechnym i jednocześnie studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim matematykę i fizykę. Następnie uczęszczał do Miejskiej Szkoły Dramatycznej w Krakowie, którą ukończył w 1925 (brał udział w popisie 24 VI).
Występował w krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego (1925-27), w Teatrach Miejskich we Lwowie (1927/28), w Teatrze Polskim w Bydgoszczy (1928/29), w Teatrze Kameralnym i Popularnym w Łodzi (1929/30) i znów w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (1932-39), gdzie także zaczął reżyserować. Współpracował wtedy również z awangardowym teatrem Cricot; w 1938 reżyserował tam "Wyzwolenie". Podczas II wojny światowej pracował w Krakowie jako urzędnik. W 1945 podjął pracę w w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, w sez. 1945/46 był jego wicedyrektorem, w 1946-49 w Miejskich Teatrach Dramatycznych w Krakowie kierownikiem sceny Teatru Starego. W 1949-51 był dyrektorem Teatru im. Wyspiańskiego w Katowicach, a w 1951-53 Teatru Polskiego w Poznaniu. Od 1953 do 1959 występował i reżyserował w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie, a dorywczo także w Teatrze Starym. 8 IX 1959 wraz z kilkoma innymi aktorami obchodził w Teatrze im. Słowackiego jubileusz czterdziestolecia pracy. Zajmował się także pracą pedagogiczną. W 1947-49 był dyrektorem Państwowej Szkoły Dramatycznej w Krakowie, a od 1953 wykładał w tamtejszej PWST i przez pewien czas był dziekanem wydziału aktorskiego.
W swej pracy "wierzył przede wszystkim w rzemiosło, w warsztat, w konstrukcję teatralną" (W. Natanson). Jego wielkie zasługi jako pedagoga podkreślał Józef Para wspominając też, że Woźnik "głosił zasady, iż poezja to w pierwszym rzędzie rytm i rym". Woźnik był też cenionym recytatorem, m.in. organizował objazdy z wieczorami norwidowskimi, recytował też poezje Słowackiego, jak również poetów współczesnych m.in. T. Peipera. Ważniejsze role: Priamus ("Odprawa posłów greckich"), Jakub ("Głupi Jakub"), Ksiądz Piotr ("Dziady"), Prezydent ("Intryga i miłość"), Grabiec ("Balladyna"), Alcest ("Mizantrop"), Tietieriew ("Mieszczanie"), Grzegorz ("Kordian"), Gospodarz ("Wesele"), Horsztyński ("Horsztyński"). Reżyserował m.in. "Wielkanoc", "Balladynę", "Mieszczan".

Odznaczenia i nagrody:
1954 - Nagroda Artystyczna miasta Krakowa za całokształt pracy artystycznej
1959 - Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

rk
Źródło: Słownik biograficzny teatru polskiego

Książka tygodnia

Aurora 2023. Sztuki finałowe/final list
Miejski Dom Kultury i Teatr Polski w Bydgoszczy
pod redakcją Davita Gabuni, Julii Holewińskiej, Agnieszki Lubomiry Piotrowskiej

Trailer tygodnia